Rajat ylittävän gastronomisen matkailun kehittäminen

KALITKA-projekti

Kalitka-hankkeen päätuloksen tulisi olla rajat ylittävä gastronominen matkailureitti.

Sen avulla turistit voivat tutustua kansallisen keittiön erityispiirteisiin rajan molemmin puolin.

Hanke toteutetaan Karjalan tasavallan (Venäjä) ja Pohjois-Karjalan (Suomi) alueilla, ja sen tavoitteena on kehittää rajanylittävää gastronomista matkailua ja vierekkäisten alueiden sosioekonomista tukea yhdistämällä yrityksiä rajan molemmin puolin kansallisen keittiökulttuurin pohjalta. Rahoittaa Karjala rajat ylittävä yhteistyöohjelma.

OnegoTour tapaa kumppaneita ja keskustelee projektin toteutuksesta

Projektin tavoitteet

• Selvitä gastronomisen matkailun nykytila, esteet ja mahdollisuudet Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa.

• Paranna gastronomiayritysten tarjoamien palvelujen laatua rajan molemmin puolin.

• Kehittää rajatylittävää gastronomista kiertomatkaa Karjalassa.

• Paranna Karjalan rajat ylittävän matkailun markkinointia niin turistien kuin matkailualan edustajien tietoisuuden lisäämiseksi.

 

KALITKA-projekti parantaa gastronomisen matkailutuotteen laatua. Se rikastuttaa suomalaisten ja venäläisten kävijöiden gastronomista kokemusta ja houkuttelee uutta turistivirtaa hankkeen kohdealueelle.

Pyrimme edistämään paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, lisäämään työllisyyttä ja kulinaarisen matkailun vaikutusta paikalliseen talouteen. Tätä varten on tärkeää kehittää uusia tapoja saada paikalliset tuottajat mukaan matkailualaan.

Päätavoite on popularisoida alueellista gastronomisen matkailutuotetta

Projektikumppanit: Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus (VTA KarTK talousinstituutti) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Karelia-ammattikorkeakoulu Forgis Oy Matkatoimisto «OnegoTour» (rajavastuuyhtiö) Mäkriän asutuksen hallinto Karjalan tasavallan kansalaisjärjestö «Art shater»